Gerechtelijk jaar 2019-2020

Een gerechtelijk jaar dat we niet snel zullen vergeten

Het was – op zijn zachtst uitgedrukt – een bijzonder jaar. Nog maar net hadden we een effectieve Brexit achter de kiezen, toen de COVID-19 crisis toesloeg die een significante impact op de uitoefening van ons beroep heeft gehad; misschien (en in sommige aspecten, hopelijk) met een blijvend effect. Op 18 maart 2020 vielen in het hele land zo goed als alle publieke activiteiten stil. Ook aan de Brusselse balie werden de werkzaamheden op een laag pitje gedraaid en werden heel wat ontmoetingen en activiteiten geannuleerd. Toch is er, zoals uit het verslag van de secretaris blijkt, ook dit gerechtelijk jaar heel wat verwezenlijkt.

Om te beginnen waren er op 18 en 19 oktober 2019 de reflectiedagen van de Raad, een paar dagen later werden de beroepsjubilarissen gevierd en nog diezelfde maand herdachten we samen met de Franse Orde Stafhouder Braffort die gedurende de hele Tweede Wereldoorlog stafhouder van de toenmalige unitaire Orde van advocaten was. Het was zeker niet het enige gezamenlijk initiatief van beide Ordes. Om een betere coördinatie tussen de werking van de Nederlandse en Franse Ordes bij de balies te Brussel te bewerkstelligen vond op 12 november 2019 een gemeenschappelijk raad plaats. Begin 2020 kregen beide Ordes ook nog het bezoek van de koning ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de oprichting van de twee afzonderlijke Ordes. Koning Filip maakte kennis met het DIApositief project dat zich via verschillende kanalen inzet voor meer diversiteit aan de Brusselse balie en waaraan dit jaar 8 kandidaten deelnemen.

Ook de openingsactiviteiten tijdens het weekend van 22 en 23 november 2019 zullen velen zich nog herinneren.

De meest ongewone gebeurtenis van het jaar was ongetwijfeld de virtuele algemene vergadering, waarvan u hier met tekst en beeld verslag krijgt. Daarvoor trok de voltallige raad naar de studio’s van Webinar Solutions in Mechelen. In een strak geregiseerde talkshow gepresenteerd door confrater Fien Sabbe uit Gent, kwam Peter Callens uitgebreid aan het woord met een terugblik op zijn batonnaat en vele dankwoorden. Tijdens de algemene vergadering werden ook de resultaten van de verkiezing van de Stafhouder, de leden van de Raad, de vertegenwoordiger van de stagiairs en de afgevaardigden van de NOAB in de A.V. van de OVB bekendgemaakt.

Een aantal vertrouwde gezichten in de Raad zullen niet meer terugkeren. Stafhouder Peter Callens bedankte hen op het einde van de vergadering met een op ieders maat gesneden laudatio. U leest de integrale teksten achteraan in dit jaarboek.

Na de verkiezing nam secretaris Vanessa Foncke het woord met het verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. Penningmeester Danny Stas lichtte de cijfers toe op een zeer verhelderende manier. En ten slotte maakten we kennis met Bart De Moor die vanaf september de staf van Peter Callens overneemt.