AV 16 juni 2020

Financieel verslag van het boekjaar 2019

Het traditionele ‘jaarverslag van de penningmeester’ mag hier niet ontbreken. Een gezonde en transparante financiële politiek werkt immers nog jaren na.

We geven u hier alvast een paar belangrijke cijfergegevens uit de balans en de resultatenrekening van het werkingsjaar 2019, zoals deze op de algemene vergadering van 16 juni 2020 werden goedgekeurd. Verder vindt u ook een overzicht van het werkingsbudget voor het boekjaar 2020.

Download hier het volledige verslag